مشخصات کتاب

تجارت اسلحه و نقض حقوق بشر
تجارت اسلحه و نقض حقوق بشر
موضوع: علوم نظامي
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: کرولین یوسف - احمد سمیر حمدانی
مترجم: ایت الله زر محمدی - سید مجتبی حسینی الموسوی
فرایند چاپ: سازمان انتشارت جهاددانشگاهی
نوبت چاپ: 1
تیراژ: 1000
شابک: 978-600-102-890-8
سال نشر: 1395
تعداد صفحه: 134
قیمت: 100000 ریال
فصل: تابستان

فهرست کتاب

  فصل اول: تجارت اسلحه، تعریف و اهمیت آن، و مخاطرات بشری

بخش اول: تعریف تجارت اسلحه و مراحل پیشرفت آن/8

بخش دوم:تاجران اسلحه ( دولت و شرکت‌ها)/39

 

فصل دوم: تجارت اسلحه و تأثیران آن در نقض حقوق بشر و راهکارهای حمایتی

بخش اول: تأثیر تجارت اسلحه در نقض حقوق بشر/64

بخش دوم: راهکارهای حمایت از حقوق بشر در برابر تجارت اسلحه/87

معرفی کتاب