مشخصات کتاب

جوانان، دینداری و هویت اسلامی - ایرانی
جوانان، دینداری و هویت اسلامی - ایرانی
موضوع: فلسفه و دين
نام ناشر: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي
نام نویسنده: محمد جواد چیت ساز
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000
شابک: 978-600-7172-18-6
سال نشر: 1395
تعداد صفحه: 229
قیمت: 160000 ریال
فصل: بهار

فهرست کتاب

 فصل اول:  جوانان و هویت دینی و ملی / 21

مطالعه تجربی نسبت هویت ملی و هویت مذهبی در میان جوانان ایرانی / 21

بررسی جامعه شناختی رابطه بین هویت ملی و هویت مذهبی / 37

بررسی وضعیت هویت جوانان ایران، بر اساس پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های جوانان در سال 1387 / 51

رابطه هویت دینی و هویت ملی دانشجویان: هم سازی یا ناهم سازی؟ / 71

سنجش رابطه هویت دینی و ملی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر صالح آباد / 83

 

فصل دوم:  جوانان و هویت اجتماعی / 103

بررسی هویت دانشجویان دانشگاه تبریز در عصر جهانی شدن / 105

بررسی هویت اجتماعی دختران و عوامل مرتبط با ان / 123

هویت جوانان ایرانی، تفاوت نگرش ها، ارزش ها و هنجارها / 133

همبستگی ملی و وحدت یابی: تأملی بر ابعاد فردی و جمعی هویت / 145

تأملی بر ابعاد فردی و جمعی هویت / 145

بررسی وضعیت هویت جوانان / 163

 

فصل سوم:  جوانان و دینداری / 185

سنجش دینداری دانش آموزان و بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن / 187

فراتحلیل هویت دینی / 205

 

معرفی کتاب