مشخصات کتاب

تحلیل محتوا و پژوهش داده بنیاد با استفاده از نرم افزار Maxqda
تحلیل محتوا و پژوهش داده بنیاد با استفاده از نرم افزار Maxqda
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي
نام نویسنده: ناصر رحمدل
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000
شابک: 978-600-92847-9-5
سال نشر: 1394
تعداد صفحه: 177
قیمت: 140000 ریال
فصل: پاییز

فهرست کتاب

 فصل اول: مبانی پژوهش کیفی / 15

مقدمه / 17

ویژگی های پژوهش کیفی / 25

 

فصل دوم: تحلیل محتوا و نظریه مبنایی / 27

تحلیل محتوا / 29

روش‌های انجام تحقیقات کیفی / 34

روش نظریه مبنایی / 34

فرایند نظریه مبنایی / 36

 

فصل سوم: اشنایی با نرم افزار /47

مقدمه / 49

قابلیت‌های کلیدی نرم افزار maxqda / 49

صفحه‌ها و منوهای maxqda / 49

چهار پنجره اصلی maxqda / 53

منوی اصلی maxqda / 59

منوها و نوارهای ابزار در پنجره Document system / 64

اسناد و گروه های سندی / 65

سطوح مختلف در پنجره اسناد / 65

منوها و نوار ابزارهای پنجره مرورگر اسناد / 72

منوهای مبتنی و نوارابزارها در پنجره / 76

سطوح مختلف در پنجره سیستم کد و گزینه های انها / 76

نوار وضعیت / 83

 

فصل چهارم: کار با اسناد / 85

فصل پنجم: کدگذاری/107

فصل ششم: بازیابی / 129

فصل هفتم: جداول،ابزارهای جست و جوی، ابزارهای بصری / 145

منابع /175

معرفی کتاب