مشخصات کتاب

بود انسانی و بهبود اجتماعی :اخلاق حرفه ای با تأکید بر نهج البلاغه
بود انسانی و بهبود اجتماعی :اخلاق حرفه ای با تأکید بر نهج البلاغه
موضوع: فلسفه و دين
نام ناشر: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي
نام نویسنده: دکتر بخشعلی قنبری
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000
شابک: 978-600-7172-10-0
سال نشر: 1394
تعداد صفحه: 252
قیمت: 150000 ریال
فصل: بهار

فهرست کتاب

 مقدمه / 11

کلیات / 18

فصل اول:  اخلاق حرفه ای / 43

فصل دوم:  اخلاق فردی – شغلی / 77

فصل سوم:  اخلاق ساختاری / 95

فصل چهارم: اخلاق حرفه‌ای تعاملی (برون – سازمانی) / 143

فصل پنجم:  اصناف حرفه ای / 175

نتیجه گیری / 245

کتابنامه / 249

معرفی کتاب