مشخصات کتاب

سبک زندگی و تلفن همراه هوشمند
سبک زندگی و تلفن همراه هوشمند
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي
نام نویسنده: دکتر تهمینه شاوردی - آتوسا محمدی مزینانی - پروانه بیاتی
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000
شابک: 978-600-92847-8-8
سال نشر: 1394
تعداد صفحه: 143
قیمت: 90000 ریال
فصل: زمستان

فهرست کتاب

 مقدمه / 9

سبک زندگی / 11

جنسیت و سبک زندگی / 14

سن و دوره عمر و تأثیر ان بر سبک زندگی / 15

الگوهای سبک زندگی در ایران / 16

رویکردهای جامعه شناسی حوزه سبک زندگی / 18

رویکرد مصرف فرهنگی / 26

گذران اوقات فراغت/43

مد و پوشش/52

شبکه های اجتماعی مد و پوشش/56

نقش شبکه های اجتماعی مجازی در اشاعه مد و الگوها / 57

روند ورود و ضریب نفوذ تلفن همراه در جهان و ایران/60

کارکردها و کار ویژه ها / 67

فرهنگ، ارزش ها و هویت‌یابی جوانان/73

مناسبات نسلی و تلفن همراه هوشمند/82

جوانان/85

کودکان و نوجوانان/86

امنیت اجتماعی و فضای مجازی/87

ارتباط میان فردی و اجتماعی در شبکه های اجتماعی مجازی / 89

سواد رسانه ای/92

آموزش الکترونیکی/97

گزارش یک پژوهش: تلفن همراه هوشمند و آموزش/105

تبلیغات و بازاریابی / 110

تجارب سایر کشورها/119

نتیجه گیری/129

فهرست منابع/135

معرفی کتاب