مشخصات کتاب

میراث و ماندگاری در محیط انسان ساخت اسلامی
میراث و ماندگاری در محیط انسان ساخت اسلامی
موضوع: هنرها
نام ناشر: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي
نام نویسنده: بشیر الف. کاظمی
مترجم: احمد پور احمد - بهنام قاسم زاده - عاطفه فتح بقالی
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000
شابک: 978-600-7172-11-7
سال نشر: 1394
تعداد صفحه: 292
قیمت: 160000 ریال
فصل: زمستان

فهرست کتاب

 مقدمه مترجمان/11

فصل اول: مکان و معنا در بافت شهری اصفهان / 15

فصل دوم:  بهبود بخشی / احیای نواحی شهری: مورد شهر تاریخی کامبل / 45

فصل سوم:  مقیاس انسانی و پایداری در مسجد و کولیه عثمانی / 67

فصل چهارم:  سنت و پیوستگی در محیط انسان ساخت: پیش به سوی یک مدل مسکن سازی /  101

فصل پنجم:  راهبرد بستر تاریخی با اشاراتی به میراث محیطی اسلامی / 131

فصل ششم:  خانه سنتی مالایایی (ملاکا) در مالزی: میراث معماری و فرهنگی / 147

فصل هفتم:  توسعه پایدار و طبیعت در بامیان افغانستان / 171

فصل هشتم:  میراث فضایی شهرنشینی پایدار در یزد، ایران / 197

فصل نهم:  محیط انسان ساخت ایران، نمونه ای پایدار از شهرهای اسلامی / 231

فصل دهم: راهبردهای پایدار برای حفظ محیط انسان ساخت کشورهای اسلامی / 257

مراجع / 285

 

معرفی کتاب