مشخصات کتاب

آموزش مقدماتی رانندگان حمل و نقل جاده ای کالا (دروس تخصصی)
آموزش مقدماتی رانندگان حمل و نقل جاده ای کالا (دروس تخصصی)
موضوع: تكنولوژي
نام ناشر: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي
نام نویسنده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 5000
شابک: 978-600-92915-5-7
سال نشر: 1392
تعداد صفحه: 304
قیمت: 95000 ریال
فصل: بهار

فهرست کتاب

فصل اول: قوانین و مقررات تجاری و اقتصادی حمل و نقل جاده ای کالا

موارد ضروری قانون تجارت/ 9

موارد ضروری قانون تعاون/ 17

 

فصل دوم: ضوابط کلی مشخصات وسایل نقلیه حمل بار در جاده ها/

آشنایی با انواع وسایل نقلیه حمل بار/ 23

تجهیزات مورد نیاز وسایل نقلیه حمل بار/ 31

قوانین و مقررات محدودیت ابعاد، اوزان و سرعت/ 34

ضوابط سرعت وسیله نقلیه/ 55

 

فصل سوم: ضوابط کلی حمل محصولات ترافیکی

تعریف بارهای ترافیکی/ 59

 

فصل چهارم: آشنایی با حمل و نقل مواد خطرناک

تعریف مواد خطرناک/ 85

آشنایی با علایم و پلاکاردهای مواد خطرناک/ 92

موارد مهم آیین نامه مواد خطرناک/ 98

 

فصل پنجم: مهارت های حرفه ای رانندگی

اطلاعات و اقدامات ضروری قبل از سفر/ 103

اصول رانندگی تدافعی/ 162

اطلاعات فنی ضروری برای رانندگان/ 172

 

فصل ششم: اصول کلی مهار بار

تعاریف و مفاهیم/ 187

نحوه استقرار بار روی بارگیر و تنظیم آن/ 191

ابزار و تجهیزات مهاربار/ 205

چگونگی مهار بارهای مهم/ 211

مسئولیت ها در مهاربار/ 249

 

فصل هفتم: بررسی و تشریح چند تصادف جاده ای مهم

تصادف و اقسام آن/ 253

بررسی و تشریح چند تصادف جاده ای مهم/ 257

 

منابع/ 305

  

معرفی کتاب

حمل و نقل از نیازهای اساسی بشر است. سرعت تحول جهانی و پیشرفت مداوم جوامع تنوع محصولات و خدمات در جهان، رقابتی شدن فعالیت های اقتصادی، تقسیم کار و تولید کالاها و خدمات براساس مزیت های نسبی مناطق و ... موجب اهمیت روز افزون حمل و نقل برای جابجایی سریع کالا و انسان شده است. از سوی دیگر حمل و نقل یکی از پیش نیازهای اصلی و توسعه است و رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته نتیجه توسعه حمل و نقل و ارتباطات آنها است.

در حمل و نقل جاده ای ایران رانندگان نقش برجسته ای دارند و بخش عمده فعالیت های حمل و نقل جاده ای کشور وابسته به تلاش شبانه روزی قشر پرتلاش و سخت کوش راننده است. نقش و اهمیت رانندگان ایجاب می کند که افراد شاغل در این حرفه با مسائل و موضوعات شغلی مرتبط با آن آشنا شوند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز به آموزش های شغلی رانندگان حرفه ای اهمیت زیادی می دهند. مناسب ترین زمان نیز برای آموزش های شغلی، آغاز ورود بر آن حرفه است.

بر همین اساس کتاب حاضر، حاوی محتوای دروس تخصصی دوره های آموزشی بدو خدمت رانندگان حمل و نقل جاده ای کالاست که در آن موضوعاتی چون قوانین و مقررات تجاری و اقتصادی حمل و نقل کالا، ضوابط کلی مشخصات وسایل نقلیه حمل بار در جاده ها، اصول کلی محصولات ترافیکی و... ارائه شده است.