مشخصات کتاب

آموزش مقدماتی رانندگان حمل و نقل جاده ای مسافر
آموزش مقدماتی رانندگان حمل و نقل جاده ای مسافر
موضوع: تاريخ جهان
نام ناشر: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي
نام نویسنده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
مترجم: -
فرایند چاپ: فرايند چاپ سازمان انتشارات
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 3000
شابک: -
سال نشر: 1389
تعداد صفحه: 234
قیمت: 55000 ریال
فصل: -

فهرست کتاب

بخش اول درس هاي عمومي

فصل اول: جايگاه و اهميت شغل رانندگان............................................................ 11

 

فصل دوم: تاريخچه حمل و نقل در ايران............................................................... 15

 

فصل سوم: شناخت وضعيت جغرافيايي و اقليمي ايران....................................... 25

 

فصل چهارم: نقشه خواني و آشنايي با راه هاي ايران.......................................... 33

 

فصل پنجم: اجزاي تشكيل دهنده فعاليت حمل و نقل جاده اي مسافر.................. 46

 

فصل ششم: آشنايي با سازمان ها و تشكل هاي صنفي و پليس راه.................... 52

 

بخش دوم درس هاي تخصصي

فصل اول: قوانين و مقررات تجاري و اقتصادي حمل و نقل جاده اي مسافر............ 69

 

فصل دوم: ضوابط كلي مشخصات وسايل نقليه حمل مسافر در جاده ها............... 79

 

فصل سوم: اخلاق حرفه اي................................................................................ 95

 

فصل چهارم: مهارت هاي حرفه اي رانندگي......................................................... 111

 

فصل پنجم: شرح و بررسي چند تصادف جاده اي مهم.......................................... 183

 

منابع.................................................................................................................. 232

معرفی کتاب