مشخصات کتاب

هويت اجتماعي
هويت اجتماعي
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي
نام نویسنده: بهزاد دوران
مترجم: -
فرایند چاپ: فرآيند سازمان انتشارات
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000
شابک: -
سال نشر: 1388
تعداد صفحه: 149
قیمت: 20000 ریال
فصل: -

فهرست کتاب

معرفی کتاب