مشخصات کتاب

كندوكاو در مسائل جوانان و مناسبات نسلي، جلد دوم
كندوكاو در مسائل جوانان و مناسبات نسلي، جلد دوم
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي
نام نویسنده: محمدجواد چيت ساز - فروزنده جعفرزاده پور
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000
شابک: -
سال نشر: 1388
تعداد صفحه: 380
قیمت: 45000 ریال
فصل: -

فهرست کتاب

سخن پژوهشگاه................................................................................................... پانزده

مقدمه................................................................................................................. نوزده

روابط نسلي در ايران به روايت تحقيقات و پيمايش هاي ملي

(علي قنبري)........................................................................................................ 1

 

راهبردهاي تأمين امنيت اجتماعي در شرايط تحول نسلي

(دكتر محمدباقر قاليباف).......................................................................................... 27

 

نقش سازمان هاي غير دولتي (NGO) در پيوند نسل ها

(سعيد پورعلي، فاطمه خادم شيرازي)....................................................................... 43

 

نقش نهادهاي اجتماعي، خانواده و زنان در پيوند نسل ها

(طاهره ميرساردو، مستوره صداقت).......................................................................... 65

 

مقايسه نگرش هاي دانش آموزان سالم سوم دبيرستان هاي اهواز با والدين و نزديك ترين

دوستان همكلاسي آنان (ميترا محمودي)................................................................... 93

 

بررسي و مقايسه نگرش مادران و دختران (نسل قديم و جديد) نسبت به ارزش هاي

اجتماعي (شيرين جليلوند)..................................................................................... 113

 

فعاليت هاي اقتصادي زنان و دختران در روستا پيوند يا گسست؟ (گيتي صلاحي اصفهاني

رحيم رضايي)........................................................................................................ 141

 

نقش رسانه ها در پيوند نسل ها (شعله بحراني، ژيلا عليپوريان).................................... 161

رسانه ها و مناسبات بين نسلي (ليلا عظيمي).......................................................... 183

 

انقلاب رسانه اي، جهاني شدن و مناسبات نسلي (شهيندخت عالي)............................ 209

 

انقلاب رسانه اي، جهاني شدن و مناسبات نسلي (دكتر علي اصغر كيا،

دكتر رحمان سعيدي............................................................................................... 225

 

مناسبات نسلي در آيينه مساجد (يدالله دميرچي)....................................................... 243

 

بررسي نقش مثبت معناي زندگي در پيوند نسل ها (مژگان محمدي)............................... 255

 

بازخواني وحدت گوهري نسلها در مثنوي (بخشعلي قنبري)........................................... 279

 

بررسي عوامل پيوند و گسست در تجربيات شعري دوران پس از انقلاب اسلامي

(قدرت الله طاهري)................................................................................................. 307

 

بررسي نقش زبان بر گسست نسل ها (امير سياه پوش).............................................. 329

 

نقش مركز محله در ايجاد روابط بين نسل ها (ايرج قاسمي)........................................... 357

 

معرفی کتاب

كم و كيف ارزش ها، نگرش ها و هنجارهاي نسل جديد جامعه ايراني و رابطه نسل ها با يكديگر يكي از سوالات اساسي جامعه ما محسوب مي شود. مسئله از زماني مورد توجه قرار گرفت كه با پايان يافتن جنگ تحميلي و اجراي برنامه هاي توسعه، جامعه ايراني دچار تغييرات فرهنگي و تحولات اجتماعي شگرفي شد. همزمان با اين تحولات، گروه هاي سني جديد از جامعه به خيلي جوانان پيوسته، در عرصه عمل اجتماعي ايفاي نقش مي كنند. بروز برخي از رفتارها و هنجارها از سوي نسلي كه نسل سومي ناميده مي شوند، جامعه را با سوالايي روبه رو كرد.

از اين رو در اين كتاب به مباحثي همچون روابط نسلي در ايران به روايت تحقيقات و پيمايش هاي ملي، راهبردهاي تأمين امنيت اجتماعي در شرايط تحول نسلي، نقش سازمان هاي غير دولتي در پيوند نسل ها، نقش نهادهاي اجتماعي، خانواده و زنان در پيوند نسل ها، مقايسه نگرش هاي دانش آموزان سال سوم دبيرستان اهواز با والدين و نزديك ترين دوستان همكلاسي آنان و بررسي و مقايسه نگرش مادران و دختران نسبت به ارزش هاي اجتماعي پرداخته شده است.

همچنين مباحث فعاليت هاي اقتصادي زنان و دختران در روستا پيوند يا گسست؟ ،نقش رسانه ها در پيوند نسل ها، رسانه ها ومناسبات بين نسلي، انقلاب رسانه اي، جهاني شدن و مناسبات نسلي، انقلاب رسانه اي، جهاني شدن و مناسبات نسلي، مناسبات نسلي در آيينه مساجد و بررسي نقش مثبت معناي زندگي در پيوند نسل ها نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

كتاب «كندوكاو در مسائل جوانان و مناسبات نسلي» در 386 صفحه و به قيمت 4500 تومان به چاپ رسيده است.