مشخصات کتاب

مجموعه مقالات همايش ملي مرزها - جلد اول مرزهاي ملي: مفاهيم و رويكردها
مجموعه مقالات همايش ملي مرزها - جلد اول مرزهاي ملي: مفاهيم و رويكردها
موضوع: علوم نظامي
نام ناشر: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي
نام نویسنده: خسرو قبادي
مترجم: -
فرایند چاپ: فرآيند سازمان انتشارات
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000
شابک: -
سال نشر: 1388
تعداد صفحه: 314
قیمت: 60000 ریال
فصل: -

فهرست کتاب

فصل اول: مفاهيم، مباني و رويكردهاي نظري در امنيت مرزي

مرز از وستفاليا تا جهاني شدن‌ 3

دكتر پيروز مجتهدزاده

سير تحولات مفهوم مرز و امنيت مرزها از وستفاليا تا عصر جهانی شدن. 27

حسين ربِيعی/سيد عباس احمدی

جهاني شدن و مفهوم مرزها 45

دكتر الهه كولائي

جهاني شدن و تحول در مفهوم مرزها 59

دكتر محمد اخباري

جهاني شدن و امنيت مرزها در خاور ميانه. 73

عباس حسني

جابجايي فضايي قدرت و تأثير آن بر امنيت مرزهاي جمهوري اسلامي ايران. 105

دكتر محمد حيدري

قلمروهاي دفاعي بيروني دولت.. 127

دكتر حميدرضا محمدي

امنيت مرزي در فضاي رسانه‌اي.. 141

دكتر اصغر افتخاري

مرز و فرهنگ: قاچاقچي كالاي فرهنگي به مرز نيار دارد! 161

دكتر محمدرضا تاجيك

فصل دوم: قوميت، هويت و امنيت مرزي

اقوام ايراني، مرزهاي ايران و سياستگذاري هويتي.. 177

دكتر حميد احمدي

درآمدي بر آسيب‌پذيري قومي امنيت مرزي جمهوري اسلامي ايران. 209

محمدعلي صادقي

عوامل مؤثر اجتماعي، اقتصادي و سياسي بر امنيت مرزي با تكيه بر هويت ملي.. 225

فاطمه خادم شيرازي/سعيد پور علي

فصل سوم: فناوري‌هاي نوين و امنيت مرزي

تلفيق سيستم اطلاعات جغرافيايي و ابزارهاي پيشرفته جهت ايجاد سيستم نظارت و كنترل انتظامي   247

سعيد رضائي/مهدي عابديني

استفاده از تصاوير ماهواره اي و مدل رقومي زمين«DTM در نظارت و كنترل مرزهاي كشور». 259

مهدي عابديني/سعيد رضائي

كاربرد سيستم‌هاي اطلاعاتي جغرافيايي (GIS) در كنترل و بررسي مناطق مرزي.. 273

مسلم حديدي

كاربرد فناوري‌هاي جديد در تأمين امنيت مرزهاي ملي: استراتژي مرزهاي هوشمند. 291

مراد علي صدوقي

نقش فناوري داده‏ها و اطلاعات زميني و ماهواره‏اي در افزايش توانمندي‌ها و قابليت‌هاي عملياتي نيروي انتظامي (با تأكيد بر نواحي مرزي) 303

اكبر كياني

معرفی کتاب

براي كشوري پهناور، داراي تمدني ديرينه و فرهنگي اثرگذار با وضعيت جغرافيايي و سياسي ويژه و همسايه بودن با بيش از پانزده كشور جهان كه تقريباً چندين قاره را به هم متصل مي كنند، مرز مسأله اي بسيار حساس، راهبردي و حائز اهميتي دو چندان است افزون بر آن در دنياي پر تحول كنوني كه فناوري اطلاعات با شتابي شگفت آور به پيش مي رود، مطالعه مرزها را چند بعدي و متمايز مي سازد. از طرف ديگر در جهان امروز با توجه به تحولات فرآيندهاي ديپلماتيك و تخصصي تر شدن حوزه هاي تجاري و تقسيم كارهاي نوشته يا نانوشته دولت ها با يكديگر، مسائل زيست محيطي و ... موجب شده است تا مرزها كاركردهاي چند سويه پيدا كنند كه انواع تعاملات فرهنگي، داد و ستد اقتصادي و تعاملات دولت ها را در بر دارند.

مجموعه حاضر با 17 مقاله و سه فصل تحت عناوين مفاهيم ، مباني و رويكردهاي نظري در امنيت مرزي، قوميت، هويت و امنيت مرزي و فناوري هاي نوين و امنيت مرزي تهيه شده است.

كتاب « مجموعه مقالات همايش ملي مرزها – جلد اول» در 316 صفحه و به قيمت 6 هزار تومان در اختيار علاقه مندان قرار دارد.