بیستمین برنامه «گفتار» با حضور دکتر سید علیرضا صالحی برگزار می‌شود
بیستمین برنامه از سلسله گفت‌وگوهای فرهنگی پیرامون کتاب «گفتار» با موضوع فرصت ها و چالش های پیش روی نشر دانشگاهی، سه‌شنبه 17 فروردین ماه ، ساعت 18 به صورت زنده از طریق فضای مجازی برگزار می‌شود.

 
Alternate Text

 به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، بیستمین برنامه از سلسله گفت‌وگوهای گفتار، با حضور  دکتر سید علیرضا صالحی، مدیر انتشارات طه  از طریق سایت رویتاب به نشانی roytab.ir  به صورت زنده پخش خواهد شد.