حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از فعالیت‌های فرهنگی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
در نشست مشترک وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با رییس جهاددانشگاهی مقرر شد تا این وزارتخانه از سازمان انتشارات جهاددانشگاهی جهت چاپ مجموعه کتاب بومی در زمینه آموزش زبان انگلیسی در کشور (Eight) حمایت‌های لازم را به عمل آورد.

 
Alternate Text

 

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، نشست مشترک دکتر سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارتخانه با دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، دکتر عیسی علیزاده و دکتر محمدصادق بیجندی معاونان فرهنگی و آموزشی جهاددانشگاهی و دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو رییس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی،14 دی‌ماه در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

 

دکتر طیبی در ابتدای این نشست مشترک، گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های جهاددانشگاهی در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی ارایه داد.

 

در ادامه با تایید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر شد تا این وزارتخانه از سازمان انتشارات جهاددانشگاهی جهت چاپ مجموعه کتاب بومی در زمینه آموزش زبان انگلیسی در کشور (Eight) حمایت‌های لازم را به عمل آورد.

 

هماهنگی جهت بهره‌مندی کارآموزان مجموعه‌های تحت پوشش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از خدمات آموزشی جهاددانشگاهی و حمایت از برنامه بزرگداشت شاه محمود نیشابوری با مشارکت معاونت هنری این وزارتخانه و معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور و سازمان جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی از دیگر توافقات این نشست مشترک بود.

 

همچنین در این نشست مشترک بر حمایت و مساعدت مالی از فعالیت‌های فرهنگی دانشجویی و عمومی جهاددانشگاهی در ایام کرونا، توجه بیشتر به اقتصاد فرهنگ و حمایت از پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی و طرح‌های افکار سنجی و نظرسنجی به‌ویژه طرح‌های ارزشی و نگرشی توسط مرکز افکار سنجی ایسپا تاکید شد.