انتخاب سرپرست سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی به عنوان بازرس انجمن ناشران کتاب دانشگاهی
سرپرست سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی به عنوان بازرس اصلی انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی انتخاب شد.

 
Alternate Text

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی از برگزاری انتخابات دوره نهم هیأت مدیره این انجمن خبر داد. بر اساس نتایج این انتخابات، دکتر حامد علی‌اکبرزاده، سرپرست سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی با اکثریت آرا به عنوان بازرس اصلی این انجمن انتخاب شد.

بر اساس گزارش انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی، جلسه انتخابات دوره نهم هیأت مدیره این انجمن روز سه‌شنبه (18 شهریور) برگزار شد. در این جلسه، بعد از گزارش رئیس هیأت مدیره در خصوص فعالیت‌های این هیأت در دوره هشتم، عملکرد و صورت های مالی مورد تأیید بازرس قانونی، به تصویب مجمع رسیده و با پیشنهاد هیأت مدیره، مبلغ حق عضویت برای سال ۹۹ مانند سال گذشته مبلغ پنج میلیون ریال مصوب شد.

در پایان، انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره و بازرس برای دوره نهم در دستور کار مجمع قرار گرفت و آقایان سیدعباس حسینی‌نیک، علی‌اکبر طورانیان، کاظم آرمان‌پور، مسعود پایدار، روبن شاهوردیان، حمیدرضا شیرازی و احمدحسین اوزار به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب شدند.