انتصاب سرپرست سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
دکتر حامد علی‌ اکبرزاده به‌عنوان سرپرست سازمان انتشارات جهاددانشگاهی منصوب شد.

 
Alternate Text

 به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی به پیشنهاد معاون فرهنگی این نهاد در حکمی دکتر حامد علی اکبرزاده را به‌عنوان سرپرست سازمان انتشارات جهاددانشگاهی منصوب کرد.

وی پیش‌ ازاین به‌عنوان معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی فعالیت داشت.

همچنین در نامه‌ای جداگانه از تلاش‌های عادل تقوی در طول مدت تصدی مسوولیت ریاست سازمان انتشارات جهاددانشگاهی تقدیر و تشکر شد.