کتاب "اخلاق تدریس" رونمایی می شود
نشست رونمایی کتاب " اخلاق تدریس " با همت سازمان انتشارت جهاددانشگاهی، سه شنبه 30 مهرماه برگزار می‌شود.

 
Alternate Text

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی،‌ در این نشست، کتاب "اخلاق تدریس" با حضور دکتر مصطفی قادری، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر صغری ابراهیمی قوام ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر محبوبه خسروی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی و مترجم کتاب  رونمایی می شود.

کتاب "اخلاق تدریس" تالیف کنت استرایک، جانس اف. سولتیس و ترجمه محبوبه خسروي توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهی به چاپ رسیده است.

علاقه‌مندان برای حضور در این نشست می‌توانند روز سه شنبه 30 مهرماه ، از ساعت ۱0 تا 12 به نشانی دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم ترتیبی، طبققه 5، اتاق شورای یک مراجعه کنند.