در نشست نقد و بررسی کتاب به سوی دانشگاه فضیلمند مطرح شد: دانشگاه باید مرجع اخلاقی جامعه باشد
نشست نقد و بررسی کتاب به سوی دانشگاه فضیلت مند اثر جان نیکسن شنبه ۲۵ خرداد ماه با حضور دکتر شاپور اعتماد، دکتر حسین شیخ رضایی، دکتر میثم سفید خوش، دکتر غلامرضا ذکیانی در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.

 
Alternate Text

در ابتدای این نشست دکتر امیر حسین خداپرست مترجم این کتاب در سخنانی ایده اصلی این کتاب را احیای جایگاه دانشگاه به عنوان نهادی که جایگاه رهبری اخلاقی در جامعه مدنی را دارد، عنوان کرد.

 

وی افزود: به عقیده مولف کتاب احیای فضیلت ها ذر جامعه مدنی رسالت اصلی دانشگاه است و دانشگاه بابد برای حفظ آزادی و اخلاق در جامعه مدنی کار کند.

خداپرست ادامه داد: دانشگاه پا داشتن چهار فضیلت صداقت، احترام ، بزرگ منشی را می‌تواند به مرجعیت اخلاقی جامعه مدنی تبدیل شود.

 در ادامه این نشست دکتر حسین شیخ رضایی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در سخنانی با اشاره به اینکه دانشگاه فضیلتمند  تلازمی  با دانشگاهیان فضیلتمند ندارد، گفت: لزومی ندارد که در صورتی فضیلتمند شدن دانشگاهیان، دانشگاه بتواند به مسئولیت‌های مدنی خویش بپردازد.

وی ادامه داد: گفتمان جامعه ما امروز، گفتمان مدیریت است و دانش در آن یک کالا محسوب می‌شود و به همین دلیل از تجاری سازی دانش، دانشگاه کارآفرین و ... سخن به میان می‌آید.

 او در خاتمه بر اولویت استقلال دانشگاه از نهاد دولت تاکید کرد.

دکتر میثم سفید خوش عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز در این نشست به موضوع تنش های پیوند دانشگاه و فضیلت پرداخت. وی گفت: دانشگاه به دانشگاه ها بی ایده، موضوع تصمیم دیگران خواهد بود و این یکی از مشکلات دانشگاه‌های ماست.

وی ادامه داد: باید دانشگاه‌ها را دسته بندی کرد لزومی ندارد همه دانشگاه‌ها صرفاً جستجوگر حقیقت باشند، بلکه باید برخی دانشگاه‌ها درآمدزا و کارآفرین باشند.

سعید خوش در خاتمه اظهار داشت: اگر دوستی در دانشگاه‌ها شکل نگیرد، هیچ فضای گفتگوی نیز در دانشگاه ایجاد نخواهد شد.

در ادامه این نشست دکتر شاپور اعتماد با تاکید بر اینکه این کتاب متناسب با فضای دانشگاه های انگلستان نوشته شده است، گفت: علم و دانش با رابطه استاد – شاگردی در دانشگاه تولید می شود و اگر این رابطه ترمیم شود، مساله تقلب علمی نیز حل خواهد شد.

گفتنی است در پایان این نشست برخی حاضران سوالاتی را مطرح کردند و اساتید حاضر پاسخ دادند.