"قرآن‌بسندگی" در بهار قرآن منتشر شد
کتاب "قرآن بسندگی" اثر دکتر حسین محمدی فام توسط انتشارات موسسه دارالاعلام قم به چاپ رسید.

 
Alternate Text

این کتاب که پژوهشی در بررسی و نقد نظریه قرآن بسندگی است، در نمایشگاه کتاب امسال عرضه شده و قابل تهیه است.

 

در این پژوهش نظرات برقعی، شریعت سنگلجی و حسینی طباطبایی درباره قرآن بسندگی و میزان رجوع به احادیث در تبیین قرآن، بررسی و نقد شده است. از میان این سه شخصیت که قرابت فکری زیادی با هم دارند و گاهی از آنان به اندیشمندان وهابیت شیعی نیز یاد شده است، فقط برقعی صراحتا به قرآن بسندگی معتقد گشته است.

 

در این کتاب، علاوه بر معرفی سه شخصیت فوق و تبیین آراء آنان در زمینه نحوه رجوع به کتاب خدا، به آثار قرآن بسندگی و کم توجهی به حدیث نیز اشاره شده است.

 

قرآنیون یا اهل قرآن کسانی هستند که با تمرکز بر قرآن و کم عنایتی به احادیث، به آراء خاص و شاذی معتقد گشته اند. کسانی که در دنیای اسلام به این عنوان مشهور شده اند دارای نظرات یکسان نبوده و در رجوع به احادیث به جهت تبیین کتاب خدا، شدت و ضعف دارند. سه شخصیت فوق کسانی هستند که به جریان قرآنیون نزدیک بوده ولی در این زمینه با هم اختلاف نظرهایی نیز دارند که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.

 

این کتاب شامل سه بخش اصلی است: بخش اول معرفی سه شخصیت اصلی کتاب به طور کامل؛ بخش دوم بیان ادله قرآن بسندگی و نقد آن؛ بخش سوم هم بیان برخی از آثار و نتایج قرآن بسندگی.

 

مطالعه این کتاب به پژهشگران و فعالان قرآنی توصیه می گردد.