نعمت الله فاضلی درباره «کتاب» و «هدیه» سخنرانی می کند
نشست «تحلیل مؤلفه های جامعه شناختی «کتاب» و «هدیه» و تأثیرات آن در توسعه فرهنگی جامعه» با سخنرانی نعمت الله فاضلی برگزار می شود.

 
Alternate Text

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، پژوهشکده مطالعات اجتماعی با همکاری معاونت فرهنگی- اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشست «تحلیل مؤلفه‌های جامعه شناختی کتاب و هدیه و تأثیرات آن در توسعه فرهنگی جامعه» را برگزار می‌کند.

این نشست روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ساعت ۱۳ تا ۱۵ در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.