با فلسفه دین آشنا شوید
کتاب "آشنایی با فلسفه دین" مجموعه ای از مباحث استدلالی معاصر پیرامون دین است.

 
Alternate Text

کتاب" آشنایی با فلسفه دین" تالیف چاد مایستر ترجمه حسین رهنمائی در 240صفحه و 500 نسخه و به قیمت 24000 تومان توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهی منتشر شد.

در این کتاب آمده است: تا چند دهه  گذشته آثار فلسفي مربوط به دين كه در غرب منتشر می شد بر سنت هاي خداپرستي يهود، مسيحيت و اسلام متمركز بود؛ درنتيجه، از توجه كردن به بسياري از اعتقادات ديني ديگر كه در سنت هايي غير از اديان فوق بودند تا حد زيادي غفلت واقع مي شد؛ اما با توجه به حضور تدريجي اديان غير الهي در غرب، توجه به آن ها در آثار و مباحث فلسفي روز به روز اهميت بيشتري یافته  ازاين رو، اين روش در كتاب حاضر دنبال شده است. درحالي كه دراین كتاب به بسياري از موضوعات سنتي و مباحث خداشناسي پرداخته شده است، تلاش بر اين بوده است كه با نگاه چند فرهنگي به موضوعات، به همان اندازه به مباحث مربوط به اديان خدا ناباور نيز پرداخته شود.

فصل اول این کتاب  با جست وجو پيرامون معناي واژه هاي دين و فلسفه دين و اين سؤال مهم كه عقايد ومراسم ديني حول چه موضوعاتي است آغاز می شود. اين فصل همچنين شامل نمودار زماني گسترده از تاريخ فلسفه دين است.

در فصل دوم، اين جستجو با بررسي پديده در حال رشد تنوع مذهبي ادامه مي يابد وبطور ويژه بر پنج دين مهم جهان يعني هندوئيزم، بوديزم، يهوديت، مسيحيت و اسلام تأكيد مي شود.

در فصل سوم، دو روش منحصربه فرد باور به وجود خدا بررسي مي شود:1-به عنوان يك حالت مطلق وجود 2-به عنوان يك ذات متشخص و منفرد يكي از مهم ترين مباحث معاصر اين است كه آيا اوصافي كه براي خدا شمرده مي شود، منطقي سازگار و هماهنگ است؟ فيلسوفان دين نه تنها علاقه مندند پيرامون مفهوم خدا كاوش كنند، بلكه در پي سؤال از بود يانبود اين مفهوم در عالم واقع نيزهستند

در فصول چهارم، پنجم و ششم سه نوع برهان اثبات وجود خدا (برهان جهان شناختي، برهان غايت شناسانه و برهان وجود شناختي)  بررسي شده است.

در فصل هفتم يكي از اين چالش ها يعني مسئله شر، بررسي شده است.

 علاقه مندان برای تهیه این اثر می توانند به فروشگاه سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی به آدرس تهران - خيابان انقلاب - بين فلسطين و چهار راه وليعصر- فروشگاه و نمايشگاه دائمي كتاب جهاد دانشگاهي مراجعه نموده و یا با شماره تلفن : 02166487625 حاصل نمایند.