"درک زبان از دیدگاه فرضیه برجستگی تدریجی" به چاپ رسید
یکی از مسایلی که همیشه ذهن بشر را درگیر خود نموده است چگونگی درک و تولید زبان است اینکه که انسان چگونه می تواند زنجیره ای از آوا را درک کرده و در قبال آن، زنجیره ای دیگر تولید کند و این زنجیره ها موجب ایجاد ارتباطی بین اعضای جامعه و نیز تحول در جوامع می شود.

 
Alternate Text

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات، کتاب"درک زبان از دیدگاه فرضیه برجستگی تدریجی " در چهار فصل "درک زبان"، "برجستگی تدریجی ، مفاهیم"، "روش های پژوهش در زمینه درک و برجستگی"،" زبان تمثیلی" و به قلم مشترک لیلا عرفانیان قونسولی و شهلا شریفی به تازگی از سوی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی به چاپ رسیده است.

فرضیه برجستگی تدریجی که اخیراً مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است، بر این مبنا اسـتوار اسـت که اسـتفاده تمثیلی و تحت‌اللفظی زبان، توسـط برجسـتگی هدایت می‌شـود. معانی برجسـته (قراردادی، پربسامد، آشنا و نمونه اولیه) ابتدا توسط مغز پردازش می‌شـوند و از تأثیرات بافت زبانی، پیشی می‌گیرند. در فصل اول این کتاب، به درک زبان از دیدگاه‌های مختلف و متأخر پرداخته می‌شود و در انتها، فرضیه برجستگی که از جدیدترین  نظریات در این حوزه است معرفی می‌شود.  فصل دوم کتاب به اهداف و پیش‌بینی‌ها و اصول کلی این نظریه پرداخته  و دیدگاه های هم‌راستا با این نظریه درحوزه‌های دیگر زبان همچون ادبیات را معرفی می کند. در فصل سوم، روش‌های مختلف پژوهش در فرضیه برجستگی تدریجی معرفی می‌شود و روش‌های قدیمی‌تر و روان‌شناختی تا روش‌های جدیدتر و مطمئن تری همچون روش‌های عصب شناسانه معرفی می‌شوند. فصل آخرکتاب، به انواع مختلف عبارات تمثیلی که می‌توانند برای بررسـی فرضیه برجسـتگی تدریجی مورد استفاده قرار بگیرند پرداخته است.

کتاب "درک زبان از دیدگاه فرضیه برجستگی تدریجی" تالیف لیلا عرفانیان قونسولی و شهلا شریفی در 172 صفحه و 500 نسخه و به قیمت 17000 تومان توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهی به چاپ رسیده است.

علاقه مندان برای تهیه این اثر می توانند به فروشگاه سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی به آدرس تهران - خيابان انقلاب - بين فلسطين و چهار راه وليعصر- فروشگاه و نمايشگاه دائمي كتاب جهاد دانشگاهي مراجعه نموده و یا با شماره تلفن : 02166487625 حاصل نمایند