پرفروش های انتشارات جهاددانشگاهی در 6 ماهه نخست سال
پنج عنوان کتاب درصدر پرفروش های انتشارت جهاددانشگاهی در شش ماه نخست سال قرار گرفته است.

 
Alternate Text

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، كتاب‌های « مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS »، « ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت »، « روش تحقیق پیشرفته»، «حقوق معماری»، «برند سازی داخلی» پرفروش های سازمان انتشارات جهاددانشگاهی در 6 ماهه نخست امسال معرفی شد.

كتاب « مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS» تالیف "علی داوری" و "آرش رضا زاده" به تشریح یکی از انواع روش های آماری پرداخته که بررسی ارتباطات میان چند متغیر در یک مدل را ممکن می سازد. نرم افزارSMART PLSیکی ازنرم افزارهای نسل دوم مدل سازی معادلات ساختاری به روش  PLSاست . مهم ترین ویژگی این نرم افزار عدم نیازبه حجم بالای نمونه وعدم نیازبه نرمال بودن توزیع داده است. مروری برمبانی مدل سازی معادلات ساختاری ،مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی، آموزش نرم افزار 2SMARTPLS و مثالهای کاربردی کار با نرم افزار SMARTPLS از جمله مباحث این کتاب هستند.

كتاب «ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت» تالیف "روی بیلینتون - رونالد ان آلن " و ترجمه "دکتر محمود رضا حقی فام " و "مهندس محمد اسماعیل هنرمند" به مباحثي با عناوين ظرفيت توليد – روش هاي احتمالاتي پايه، ظرفيت توليد – روش فراواني و تداوم، سيستم هاي بهم پيوسته، ذخيره بهره برداري، سيستم هاي مركب توليد و انتقال، سيستم هاي توزيع – روش هاي پايه و شبكه هاي شعاعي، سيستم هاي توزيع – شبكه هاي موازي و حلقوي، سيستم هاي توزيع – روش هاي تعميم يافته، پست ها و مراكز كليد زني، دسترس پذيري نيروگاه و پست، كاربردهاي شبيه سازي مونت كارلو و ارزيابي ارزش قابليت اطمينان مي پردازد.

كتاب « روش تحقیق پیشرفته» تالیف"دکتر محمد باقر نوبخت"، با هدف افزایش مهارت برای:1- تکمیل فرم پروپزال؛2- انجام مراحل تحقیق؛3- تدوین گزارش پایان‌نامه؛4- دفاع از پایان‌نامه؛5- استخراج مقاله برای چاپ در مجلات نمایه شده در ISC و ISI و غیره، در سه بخش تنظیم شده است.

کتاب «حقوق معماری»  تالیف "هانیه اخوت"  این کتاب با هدف بررسی قوانین حقوقی در معماری تنظیم شده و بر این اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و نیز مقررات ملی ساختمان را مد نظر قرار داده است. علاوه بر این اصطلاحات و مفاهیم حقوقی مهمی که در ساخت و ساز مورد استفاده قرار می‌گیرد، شناسایی و تعریف شده است.

کتاب « برند سازی داخلی مبانی نظری الگوها و نمونه‌های موفق» تالیف "سعید شفیعی" با هدف پوشش مبانی و جمع آوری تجربیات موفق پروژه های برندسازی داخلی نوشته شده است. نیاز پژوهشگران مجریان حیطه های مدیریت استراتژیک ، مدیریت منابع انسانی و مدیریت بازاریابی و برند به شفاف‌سازی جایگاه برند داخلی یا برنده درون سازمانی نحوه نگارش فصول این کتاب را تحت تاثیر قرار داده است .