داوری آثار رسیده به جشنواره کتاب سال دانشجویی آغاز شد
داوری آثار رسیده به دبیرخانه بیست و پنجمین جشنواره کتاب سال دانشجویی آغاز شد و در نخستین روز، آثار گروه علوم اجتماعی ارزیابی شد.

 
Alternate Text

 به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی،  با پایان رسیدن مهلت ارسال آثار به بیست و پنجمین جشنواره کتاب سال دانشجویی حدود 640 اثر ثبت نام شده در دبیرخانه در اختیار گروه داوری این جشنواره قرار گرفت. در این دوره از جشنواره گروه علوم‌انسانی با بیشترین آثار در صدر موضوعی کتاب‌های ارسالی قرار دارد و کتاب‌‌های علوم‌پزشکی و دامپزشکی و فنی و مهندسی در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

داوری آثار رسیده به جشنواره کتاب سال دانشجویی با همکاری موسسه خانه کتاب و سازمان انتشارات جهاددانشگاهی انجام می شود. در این دوره از ظرفیت های جدید برای داوری استفاده شده است.

با توجه به اهمیت داوری وارزیابی و همچنین لزوم توجه به ملاحظات علمی و تخصصی،داوری هرکتاب در 4 مرحله انجام می شود. همچنین آثاررسیده به دبیرخانه جشنواره با توجه به ملاک های دبیرخانه ، موضوع و محتوای هرکتاب در رشته ها و گروه های تعیین شده طبقه بندی شدند. هر کتاب توسط مدیر گروه و به همراه دو مشاور، بر مبنای فرم مرحله اول داوری و مبتنی بر شاخص هایی مانند مناسب بودن محتوای کلی کتاب، شیوه تجزیه وتحلیل ونتیجه گیری علمی مطالب کتاب، سبک وشیوه نگارش کتاب، به کارگیری خلاقیت علمی در محتوا و ارایه مطالب کتاب و همچنین جامعیت و کاربردی بودن مطالب کتاب ارزیابی و داوری می شود.

 آثارتوسط هیات داوران و براساس فرم های داوری مخصوص هرگروه ارزشیابی می شوند و هیات داوران در جلسه نهایی داوری، آثار برتر هر گروه را به تفکیک تعیین و با درنظر گرفتن تمامی شرایط و ضوابط علمی موجود و طبق آیین نامه جشنواره کتاب سال دانشجویی آثار برتر را معرفی خواهد کرد.

 گفتنی است برگزیدگان نهایی در هفته پایانی آبان‌ماه همزمان با هفته کتاب در مراسم اختتامیه تقدیر خواهند شد