به تاریخ بلوچستان دردوره پهلوی اول سفر کنید
با مطالعه کتاب "بلوچستان در دوره پهلوی اول" با سیاست های اعمال شده توسط حکومت پهلوی در بلوچستان و به ویژه رویکرد پهلوی اول نسبت به عشایر این منطقه آشنا می شوید.

 
Alternate Text

بلوچستان در خلال همه تاریخ ایران نقش بزرگی در پیونددهی ما با مردم شبه قاره هند داشته است و از آنجاکه درکنار افغانستان ابواب مواصلات همیشگی و پردامنه مناطق شرقی و جنوب شرقی اقلیم کهن را به روی محققان می گشوده اهمیتی عظیم پیدا کرده است.

به همین سبب این اثر، بررسی تقریبا جامع همه رویدادهای مهمی است که در عصر پهلوی اول براین خطه گذشته است و هوشیاری های طبیعی مردم منطقه را در شناخت حوادث ناگزیری که در جریان بوده برملا ساخته است . بحث اسکان عشایر بلوچ و شیوه ها و عملکرد دولت پهلوی در این خطه با تکیه بر اسناد ازجمله نقاط برجسته و مهم کتاب است.

در بخش اول این کتاب وضعیت جغرافیایی و اجتماعی بلوچستان و عوامل تاثیرگذار برآن بررسی شده است. بخش دوم این کتاب به ساختار سیاسی بلوچستان پیش از روی کارآمدن رضاخان پرداخته است و در بخش سوم وضعیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بلوچستان در دوره پهلوی اول تحلیل شده است. این اثر پاسخگوی بسیاری از سوالات خوانندگان درباره سیاست های اعمال شده توسط حکومت پهلوی در بلوچستان است و به ویژه رویکرد پهلوی اول نسبت به عشایر این منطقه را تبیین می کند.

این کتاب 384 صفحه ای  به قلم عباس سرافرازی  و سید محسن صادقی در شمارگان1000 نسخه و با قیمت 32/000 تومان از سوی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی وارد بازار نشر شده است.

علاقه مندان برای تهیه این اثر می توانند به فروشگاه سازمان جهاد دانشگاهی به آدرس تهران - خيابان انقلاب - بين فلسطين و چهار راه وليعصر- فروشگاه و نمايشگاه دائمي كتاب جهاد دانشگاهي مراجعه نموده و یا با شماره تلفن  66487625 -021 حاصل نمایند.