تفاهم نامه همکاری بین سازمان انتشارات جهاددانشگاهی و پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات امضا شد
تفاهم نامه همکاری بین سازمان انتشارات جهاددانشگاهی و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف توسعه همکاری های علمی و پژوهشی و بهره مندی از امکانات و توانمندی های یکدیگر منعقد شد.

 
Alternate Text

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، براساس این تفاهم نامه جهاددانشگاهی و پژوهشگاه در زمینه های " انتشار کتاب و نشریات"، " توزیع و فروش آثار منتشره"،" خدمات چاپ و نشر " ،" تولید کتاب و پایان نامه های برگزیده " و " جشنواره های ملی کتاب و پایان نامه سال دانشجویی" با یکدیگر همکاری می کنند.

این تفاهم نامه که به امضای محمد سلگی رییس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات اسلامی و عادل تقوی رییس سازمان انتشارات جهاددانشگاهی رسیده است  و از تاریخ انعقاد به مدت 3 سال اعتبار خواهد داشت.