معرفی کتاب "مجازات" شایسته تقدیر بیست و چهارمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی
آشنایی با کتاب "مجازات" اثر محمدعلی کاظم نظری شایسته تقدیر بیست و چهارمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی.

 
Alternate Text

آشنایی با کتاب "مجازات" اثر محمدعلی کاظم نظری شایسته تقدیر معرفی شد.

در ادامه به معرفی اجمالی این کتاب می پردازیم:

کتاب «مجازات» درآمدی انتقادی به ‌فلسفه‌ی مجازات است که ره‌یافت تازه و روزآمدی را به ‌این موضوع عرضه می‌کند و به‌کار خوانندگانی از پس‌زمینه‌ها و علایق پژوهشی متنوع خواهد آمد. این کتاب یکی از نخستین راه‌نماهای انتقادی است که به ‌بررسی همه‌ نظریه‌های عمده‌ معاصر مجازات پرداخته، و به‌کندوکاو در نظریه‌هایی از قبیل نظریه‌ ارتباطی مجازات، عدالت ترمیمی و نظریه‌ متشکل مجازات دست زده‌ است. تام بروکْس، علاوه بر همه‌ این‌ها، مطالعات موردی زیادی را به‌طور جزئی بررسی کرده‌ است، که از آن میان، می‌توان به ‌مجازات اعدام، بزه‌کاری نوجوانان و خشونت خانگی اشاره کرد. مجازات، معضلات و دورنماهای ره‌یافت‌های گوناگون را برجسته می‌سازد، تا برای چشم‌اندازی کثرت‌گرا و قانع‌کننده‌تر استدلال کند که در نوع خود، بدیع و پیش‌گام است. مجازات کتابی درسی‌ست که برای آشنا ساختن دانش‌جویان کارشناسی و کارشناسی‌ارشد با موضوع مجازات نگاشته شده‌ است و برای دانش‌جویان فلسفه، عدالت کیفری، جرم‌شناسی، مطالعات عدالت، حقوق، علوم سیاسی، و جامعه‌شناسی، منبعی اساسی خواهد بود.