معرفی کتاب "حقوق جوانان در جمهوری اسلامی" شایسته تقدیر بیست و چهارمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی
آشنایی با کتاب "حقوق جوانان در جمهوری اسلامی" اثر امیرحسین اصل زعیم شایسته تقدیر بیست و چهارمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی.

 
Alternate Text

آشنایی با کتاب "حماسه قِران حبشی؛ جلد 1 و 2" اثر امیرحسین اصل زعیم شایسته تقدیر معرفی شد.

در ادامه به معرفی اجمالی این کتاب می پردازیم:

 

حقوق جوانان که موضوع اصلی این نوشتار محسوب می‌شود در پی تعریف و احصاء مجموعه حقوق جوانان در نظام جموری اسلامی در کنار تکالیف ایشان است. استخراج و شناسایی این حقوق به نحو اختصاصی و سوای از حقوقی که به اعتبار شهروند بودن در کنار سایرین دارند، از منابع سه­گانه متون دینی، قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی صورت گرفته است. مرحله پس از شناسایی، بررسی شیوه­های آموزش و جامعه­پذیرکردن جوانان، با عنایت به خصائص ویژه­ این برهه­ زمانی، است. سپس واکاوی مصادیق و کیفیت تطابق حقوق این قشر در نظام حقوقی کشورمان در راستای شکوفایی توان و استعدادهایشان و هدایت به سمت تعالی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. پیشنهادهایی در این زمینه‌ها به منظور پیش­برد اهداف اجتماع و توجه خاص به اقتضائات دوران جوانی به منظور کاهش آسیب­ها و جهت­دهی هرچه بیشتر به هنجارهای حقوقی و عرفی با الهام از متون دینی و اسناد و قوانین بین‌المللی و معرفی خلأها و خطاهای موجود در قوانین از بخش­های اصلی این کتاب به‌حساب می‌آید.