نشست بررسی و نقد کتاب فضایل ذهن در دانشگاه تهران برگزار شد
ششمین نشست از سلسله نشست های فصل سخن با محوریت بررسی و نقد کتاب فضایل ذهن اثر لیندا زگزبسکی بیستم آذر در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد.

 
Alternate Text

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ، این نشست باحضور دکتر رضا اکبری عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) ، دکتر علی اکبر عبدل آبادی  عضوهیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی ، دکتر امیر حسین خدا پرست، مترجم کتاب و عضو هیأت علمی موسسه حکمت و فلسفه، دوشنبه بیست آذر ماه سال جاری ، ساعت 14:30 در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار گردید.

در ابتدای نشست، خداپرست توضیح مختصری در مورد ویژگی کتاب و نویسنده آن ارائه کرد و افزود: «لیندا زاگزبسکی استاد دانشگاه اکلاهاما و رئیس انجمن فیلسوفان کاتولیک است و در زمره فیلسوفان تراز اول دنیا محسوب می شود. کتاب فضایل ذهن کتاب مهمی در معرفت شناسی به حساب می آید.» عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران در ادامه به بیان معرفت شناسی فضلیت پرداخت: «معرفت شناسی فضیلت مبتنی بر این ایده است که همانگونه که در اخلاق فضیلت به عامل یا فاعل اخلاقی توجه می کنیم در معرفت شناسی هم باید بر عادات فکری باورندهها بذل توجه کنیم. به تعبیری فضیلت فکرلی در واقع کارکردهای خوب فکری است یعنی استدلال خوب، بینایی خوب و ...». مترجم در انتها به اهمیت و جایگاه آن اشاره کرد: «این کتاب به شکل نظام مندی معرفت شناسی فضیلت را توضیح داده است و مفاهیم آن را مورد تحلیل قرار داده است. این کتاب بر فضیلت های فکری تأکید کرده و نشان می دهد که این قبیل فضیلت ها چقدر حائز اهمیت است. ایده اصلی کتاب خیلی جذاب است بهخصوص برای کسانی که فلسفه خوانده اند. مثالهای ملموسی که نویسنده از فیلمها و رمانها ارائه کرده است که این امر خود موجب جذاب شدن مباحث مطروحه برای مخاطبان باشد».

دیگر سخنران این نشست، رضا اکبری بود که به بیان صبغه فکری زاگزبسکی و دلیل جذابیت او برای ما پرداخت: «زاگزبسکی کاتولیک است و این کاتولیک بودن دلیلی برای ارتباط او با سنت فلسفی ماست. نوع نگاه او متناسب با دوره جدید است اما روح حاکم بر فلسفه او ارسطویی است» عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق سپس در مورد جایگاه کتاب صحبت کرد و افزود: «من این کتاب را نماینده زیست خوب انسانی می دانم. یکی از مؤلفه هایی زیست خوب رفتار، عواطف و معرفت ماست. این کتاب نشان دهنده رسوب علمی او و حاصل سالها مطالعه و کوشش اوست. زاگزبسکی در این کتاب جانب انصاف را نیز رعایت کرده است و متذکرشده که پیش از او نیز در این زمینه کارهایی صورت گرفته است». اکبری در انتها نوع نگاه زاگزبسکی در این کتاب را مورد بحث قرار داد: «معرفت شناسان پیشین عمدتاً به بررسی جملات و گزاره ها به صورت تک تک می پرداختند اما زاگزبسکی معتقد بود که می تواند معرفت شناسی را به این سمت سوق دهد که معرفت یک نگاه کل و فهم کلی است. او این کتاب را بیشتر از منظر معرفت شناسی هنجاری نگاشته است و در این کتاب فضیلت گرایی را وارد معرفت شناسی کرده است».

عبدل آبادی به عنوان آخرین سخنران نشست، ابتدا نکاتی را در مورد چاپ کتاب حاضر مطرح کرد: «کتاب از حیث حروف چینی و قطع بسیار خوب است. طرح جلد کتاب نیز زیبا است. همچنین بهتر بود که توضیحاتی در مورد نویسنده در پشت جلد ارائه شود». عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی در ادامه ملاحظاتی را در مورد ترجمه کتاب بیان کرد: «برخی از اشتباهات بصری مترجم موجب شده است که برخی از جملات به اشتباه ترجمه شود. همچنین در ترجمه عنصر دقت بسیار حائز اهمیت است که این امر گاهاً در ترجمه آقای خداپرست مورد غفلت واقع شده است. خانم زاگزبسکی فیلسوف تحلیلی بسیار دقیقی است و باید این دقت در ترجمه نیز صورت می گرفت. در بحث معادل سازی ها نیز می شد معادلهای بهتری برای عبارات استفاده کرد. همچنین در برخی موارد بین مفهوم دلیل و علت خلط شده است». عبدل آبادی در انتها افزود: «در مجموع کتاب از لحاظ ترجمه بسیار خوب است و ان شاءالله در ویراست بعدی بهتر و دقیقتر شود».