کتاب سموم میکروبی منتشر شد
کتاب سموم میکروبی اثر دکتر فرزانه حسینی دکتر طیبه اکبری منتشر شد .

 
Alternate Text

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی سموم میکروبی از عوامل اصلی بیماری زایی میکروارگانیسم ها هستند ، که بر طیف وسیعی از سلول های یوکاریوتی اثر می گذارند. با توجه به تمرکز و علاقه اخیر محققین زیست شناسی سلولی به کاربردهای درمانی و بیولوژیکی این سموم ، کتاب حاضر با استفاده از تازه ترین منآخذ علمی و و سعی بر ارائه اطلاعات تکمیلی جدید در مورد چگونگی سنتز، ساختمان ، نحوه فعالیت با شرایط تهاجم آنها تهیه و تدوین شده است.

کتاب حاضر دارای ۸ فصل است که نویسنده در فصل اول به اندو توکسین ، در فصل دوم به اگزو توکسین ، درفصل سوم به تو کسین هایی با ایجاد اختلال در سنتز پروتئین ، در فصل چهارم به سموم مداخله گر در انتقال علائم ، در فصل پنجم به توکسین هایA-B موثر بر اکتین سلولی ، فصل ششم به فعالیت اتو پروتئولیتیک تو کسین های باکتریایی ، در فصل هفتم به نوروتوکسین های کلستریدیومی و در فصل پایانی به نقشه توکسین ها در درمان سرطان پرداخته است.

 

 این کتاب 256 صفحه ای در شمارگان500 نسخه و با قیمت 15500 تومان به بازار نشر ارائه شده است.

 

علاقه مندان برای تهیه این اثر می توانند به فروشگاه سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی به آدرس تهران - خيابان انقلاب - بين فلسطين و چهار راه وليعصر- فروشگاه و نمايشگاه دائمي كتاب جهاد دانشگاهي مراجعه نموده و یا با شماره تلفن : 02166487625 حاصل نمایند.