مرحله مقدماتی مسابقات دفاع سه دقیقه ای در استان هرمزگان برگزار شد
مرحله مقدماتی مسابقات دفاع سه دقیقه ای امروز 8 آذرماه توسط جهاددانشگاهی واحد هرمزگان برگزار شد.

 
Alternate Text
 به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، دومین دوره مسابقات دفاع سه دقیقه ای با همکاری واحدهای جهاددانشگاهی در سطح کشور در حال برگزاری است و در بیش از 10 استان کشور بصورت همزمان اجرا می شود.
گفتنی است مسابقات دفاع سه دقیقه ای از پایان نامه های دانشجویی که سال گذشته برای نخستین بار در سطح ملی از سوی  سازمان انتشارات جهاددانشگاهی  برگزار شد، رخدادی فرهنگی است که به منظور شناسایی ایده های خلاق و مبتکرانه در میان پایان نامه های دانشجویی شکل گرفته است. این مسابقات زمینه ای مناسب برای ارایه ایده هایی است که به ثمر رسیدن آنها می تواند به رفع مشکلات بخش های مختلف جامعه اعم از صنعت، کشاورزی، پزشکی، فرهنگ، اقتصاد و ... کمک کند .