کتاب کاربرد تصمیم گیری چند معیاره در مدیریت منابع طبیعی به چاپ رسید
کتاب تصمیم گیری چند معیاره در مدیریت منابع طبیعی اثر دکتر پریسا سادات آشفته و مهندس پروین گلفانم از سوی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی به چاپ رسید.

 
Alternate Text

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی این کتاب با موضوع مدیریت منابع آب ، به دنبال رفع چالش اساسی برنامه ریزان و مدیران آب ، یعنی وجود تقاضاهای متعدد و گاه متناقض  بوده است . این چالش های مدیریتی ، نیاز به  بکارگیری فرآیندهای تصمیم گیری را دو چندان ساخته است .

کتاب حاضر در قالب چهار فصل که با ساختاری منطقی و نظام مند ، بسیاری از روش های تصمیم گیری مطرح در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب را در برمی گیرد.

 

فصل اول کتاب حاضر به مرور مفاهیم و کلیات تصمیم‌گیری اختصاص دارد و از دیدگاه های متعدد به گروه بندی های متداول آنها پرداخته است . در فصل دوم شرح کامل مهمترین و پرکاربردترین روش های تصمیم گیری چند معیاره ارائه شده است که می توان برای همه تصمیم گیران ، ذی نفعان و سیاستگذاران در تمامی حوزه های مدیریتی به خصوص در حوزه مدیریت آب بسیار مفید و کارآمد باشد. در فصل سوم به تشریح نتایج حاصل از به کارگیری این روش های تصمیم گیری در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب در یکی از حوزه های آبریز کشور پرداخته شده و نتایج حاصل از روشهای متعدد به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است .فصل چهارم به معرفی و آشنایی نرم افزار expert Choice1  و کاربرد عملی آن در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب در قالب یک نمونه موردی اختصاص یافته است.

 

گفتنی است این کتاب 204 صفحه ای در شمارگان 500 نسخه و با قیمت 15 هزار تومان به بازار نشر ارائه شده است.

علاقه مندان جهت تهیه این اثر می توانند به آدرس تهران - خيابان انقلاب - بين فلسطين و چهارراه وليعصر  فروشگاه و نمايشگاه دائمي كتاب جهاددانشگاهي  مراجعه کنند.