کتاب " ترکیه" به چاپ رسید
کتاب " ترکیه " تازه ترین اثر از مجموعه کتاب های کشور های اسلامی توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی و موسسه آینده پژوهی جهان اسلام چاپ شد.

 
Alternate Text

   به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی،در  این کتاب به بررسی موقعیت جغرافیایی و جمعیتی ، بررسی اقتصادی ، شیوه حکومت و سیاست های داخلی و خارجی، بررسی نظامی ، برآورد اجتماعی، آموزشی و فرهنگی، صنعت گردشگری و همچنین تحلیل وضعیت سیاسی، اقتصادی و نظامی  پرداخته شده است.

 

 

این کتاب توسط دکتر سید حمزه صفوی تالیف و توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی با قیمت 240000ریال به چاپ رسیده است.