همکاری سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی در طرح عیدانه کتاب
طرح عیدانه کتاب امسال با حضور سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی برگزار می شود.

 
Alternate Text

 به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی ، با پیوستن فروشگاه کتاب سازمان انتشارات به طرح عیدانه کتاب همکاران و علاقمندان میتواند از 15 اسفند تا 15 فروردین صرفا با ارائه کارت ملی از تخفیف 20 درصدی برخوردار شوند.

فروشگاه و نمایشگاه دائمی کتاب سازمان انتشارات با ظرفیت بیش از 15000 عنوان کتاب از ناشران مختلف در خدمت علاقمندان و همکاران خواهد بود.
تخفیف ویژه همکاران جهاد:
با تهیه بن کارت تخفیف از پشتیبانی سازمان برای خرید کتاب 
 سایر ناشران 30 درصد تخفیف
برای خرید کتب منتشره شعب جهاد دانشگاهی 40 درصد 
_کتب منتشره سازمان انتشارات
در قالب این طرح 50 درصد خواهد بود.
فرصتی مناسب برای جایگزین کردن کتاب به عنوان عیدی به جای پول