مشخصات کتاب

ما و پست مدرنيسم
ما و پست مدرنيسم
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي
نام نویسنده: دکتر محمد علی محمدی - دکتر بيژن عبدالکريمی به كوشش پژوهشگاه علوم انساني فرهنگ و مطالعات اجتماعي
مترجم: -
فرایند چاپ: سازمان انتشارات
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000
شابک: -
سال نشر: 1384
تعداد صفحه: 335
قیمت: 34500 ریال
فصل: -

فهرست کتاب

عنوان                                                                                                      صفحه

 

 


سخن‌پژوهشگاه.................................................................... ........................... 9

مقدمه............................................................................................................. 11

 

فصل اول: مدرنيسم و پست‏مدرنيسم؛ نظريه‌ها، تعاريف و مناسبات

تمهيدي براي آشنايي با اومانيسم، مدرنيته و پست‌مدرنيته / رضا عفرانچي.................. 3

پست‏مدرنيسم و بحرانِ آگاهي در دوران معاصر / حسين كلباسي............................... 17

بستر و زمينه‏هاي تاريخي پست‏مدرنيسم / حسينعلي نوذري................................... 37

مباني نظري پست‏مدرنيسم / غلامرضا اعواني....................................................... 53

 

فصل دوم:  اسلام و پست‏مدرنيسم

پست‌مدرنيسم, اجتماع و ادبيات: نظري اجمالي پيرامون مناسبات پست‌مدرنيسم با ادبيات و

نقد ادبي / دكتر حسينعلي قبادي و ايمان  زكريايي.................................................. 65

چالش اسلام و پست‏مدرنيسم / محمدعلي محمدي............................................... 87

اسلام سنتي در بستر پست‏مدرنيسم / مسعود پدرام............................................. 129

تبيين چالش‏هاي ممكن بين پست‏مدرنيسم و تربيت ديني / خسرو باقري.................... 143

 

فصل سوم: ايران و پست مدرنيسم 

ايران، اسلام و پست‏مدرنيته / محمدعلي محمدي................................................... 159

ايران، مدرنيته و پست‎مدرنيته / محسن قانع‏بصيري.................................................. 179

رويكرد ايرانيان به پست‏مدرنيسم / محمد مددپور..................................................... 195

انعكاس انديشه‏هاي پست‏مدرن در ادبيات داستاني معاصر ايران / دكتر حسينعلي قبادي و

حسين هاجري................................................................................................. 219

 

فصل چهارم: نقد و بررسي گفتمان پست مدرنيسم در ايران 

شايگان و پرسش‏هاي بي‏پاسخ / رضا داوري اردكاني................................................ 235

رنگين كمان اشراق غربي در گفت‏وگوي آيينه‏هاي شكسته (نگاهي به كتاب افسون‏زدگي

جديد) / محمدمهدي مجاهدي.............................................................................. 247

نقدي بر قرائت پست‏مدرن از انديشة شريعتي / بيژن عبدالكريمي............................... 269

ميزگرد «شريعتي و پست‏مدرنيسم» / محمدامين قانعي‏راد، مسعود پدرام و بيژن


معرفی کتاب