مشخصات کتاب

گفتگوی تمدنها از منظر انديشمندان ايرانی
گفتگوی تمدنها از منظر انديشمندان ايرانی
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي
نام نویسنده: محمد منصور نژاد
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 3000
شابک: -
سال نشر: 1381
تعداد صفحه: 243
قیمت: 18000 ریال
فصل: -

فهرست کتاب

معرفی کتاب