مشخصات کتاب

انديشه سياسی شريعتی و نقد شريعتيسم
انديشه سياسی شريعتی و نقد شريعتيسم
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي
نام نویسنده: سيد رضا شاکری
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 3000
شابک: -
سال نشر: 1382
تعداد صفحه: 281
قیمت: 20000 ریال
فصل: -

فهرست کتاب

معرفی کتاب