مشخصات کتاب

مباني نظري هويت و بحران هويت
مباني نظري هويت و بحران هويت
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي
نام نویسنده: علي اكبر عليخاني
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 3000
شابک: -
سال نشر: 1383
تعداد صفحه: 429
قیمت: 31000 ریال
فصل: -

فهرست کتاب

معرفی کتاب